Slovensky jazyk – Veta – opakovanie

Veta – opakovanie

 

V tomto videu si zodpovieme nasledujúce otázky:

Čo je veta?

Ako rozdeľujeme vety?

Ako delíme vety podľa zloženia a podľa rozvitosti?

Ako delíme vety podľa členitosti ?

Ako delíme vety podľa zámeru, obsahu?

Slovensky jazyk – Hola veta

Holá veta

 

V tomto videu si zodpovieme nasledujúce otázky:

Čo je holá veta ?

Aká je konštrukcia holej vety ?

Ktoré varianty, teda podoby, holej vety poznáme?